Producenci

Regulamin sklepu "Centrum Zdrowej Stopy"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez kupującego w sklepie prowadzonym przez sprzedającego.

2. Sprzedającym jest sklep internetowy firmy Hurt Detal Stanisław Kruszyński, który działa pod domeną www.butykomfortowe.pl  i ma siedzibę w Warszawie ul. Nowolipki 28A/17 NIP 2571030949, oraz punkt sprzedaży stacjonarnej:

Sklep „Centrum Zdrowej Stopy” 04-281 Warszawa - Gocławek ul. Olszynki Grochowskiej 2 A, róg Grochowskiej


3. Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie dopuszczalnej przez przepisy prawa.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową                      www.butykomfortowe.pl i dokonać zamówienia podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.2. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne lub sprzedawca
poweźmie wątpliwości, co do ich prawdziwości zamówienie nie będzie zrealizowane.

3. Warunkiem koniecznym realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
Sklep przesyła informacje o przyjętym zamówieniu na podany w formularzu adres e-mail Klienta.

4. W przypadku braku towaru w magazynie sprzedawcy lub znacznej zmiany cen sprzedawca skontaktuje się z kupującym, aby indywidualnie ustalić termin realizacji zamówienia, lub zaproponować inny produkt dostępny w sprzedaży.

5. Wszystkie podane na stronie www.butykomfortowe.pl ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w polskich złotych (PLN).

6. Ceny są wiążące w chwili składania zamówienia.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów umieszczonych na stronie www.butykomfortowe.pl wprowadzania, oraz odwoływania ofert promocyjnych.

8. Z uwagi na ciągłe przesunięcia magazynowe w wyniku sprzedaży towarów sprzedający zastrzega sobie możliwość wystąpienia wyjątkowej sytuacji baraku zamówionego towaru. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.
Zostanie zaproponowany Klientowi alternatywny produkt. W razie braku możliwości porozumienia w kwestii towaru nastąpi zwrot kwoty przelanej na poczet danego zamówienia.

9. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

III. KOSZTY WYSYŁKI

1. Sprzedający realizuje wysyłki za pośrednictwem DHL24

WYSYŁKA GRATIS – przy płatności przelewem powyżej400 zł.

2. Koszt wysyłki na terenie całego kraju jest stały dla każdego zamówienia:

14zł – przedpłata przelewem
16 zł – płatność za pobraniem

IV. CZAS REALIZACJI WYSYŁKI

1. Czas realizacji zamówienia tj. otrzymania towaru przez kupującego wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy, lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela, święta), to czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu, o ilość dni wolnych od pracy. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 15.00, czas wysyłki ulega
wydłużeniu do 24 godzin.

2. W przypadku nieobecności kupującego, poczta pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać
przesyłkę.. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających z nieodebrania przesyłki.

V. ODBIÓR OSOBISTY

1. Sprzedawca zapewnia odbiór osobisty towaru w sklepie stacjonarnym  „Centrum Zdrowej Stopy” 04-281 Warszawa - Gocławek ul. Olszynki Grochowskiej 2 A, róg Grochowskiej (po wcześniejszym zaznaczeniu
opcji odbiór osobisty w punkcie sprzedaży).

VI. FORMY PŁATNOŚCI

1. Do kupującego należy prawo wyboru płatności z pośród możliwości, które oferuje sprzedający:

·        Przelew internetowy,

·        Przelew pocztowy,

·        Na miejscu przy odbiorze osobistym,

·        Za pobraniem - gotówką

2. Płatności przelewem przyjmowane są na następujące konto bankowe:


Bank Zachodni WBK
35 1090 1841 0000 0001 1430 7828

W Warszawie ul. Kondratowicza 18

3. Do każdego realizowanego zamówienia dołączony jest dowód zakupu (paragon lub na życzenie faktura VAT).

4. Sklep nie realizuje zamówień, które nie zawierają wszystkich wymaganych danych lub są one niepoprawne.

5. Klient może mieć pewność, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji w momencie, gdy otrzyma wiadomość e -mail z informacją potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

6. Z uwagi na ciągłą sprzedaż towaru w dwóch sklepach stacjonarnych sprzedający informuje o możliwości wystąpienia sytuacji, w której pomiędzy aktualizacjami stanów magazynowych zabraknie danego rozmiaru. W takiej sytuacji sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu zaproponowania najdogodniejszego rozwiązania.

7. Chwilą zawarcia umowy jest przyjęcie zamówienia przez sklep.

8. Zamówienia z opcją płatności: przelew pocztowy będą realizowane po potwierdzeniu wpływy należności na konto sklepu lub otrzymania potwierdzenia przelewu na adres kontakt@butykomfortowe.pl  Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni będzie anulowane.

VII. REKLAMACJE

1. Towar podlega reklamacji w monecie, gdy wystąpi niezgodność z umową.

2. Reklamacja nie będzie rozpatrywana w momencie, gdy w chwili zawarcia umowy klient wiedział o niezgodności lub powinien wiedzieć w chwili zawarcia umowy.

3. Do zawiadomienia o niezgodności towaru z umową potrzebne są takie informacje jak: dane osobowe, tele-adresowe,
uzasadnienie niezgodności towaru z umową oraz żądanie klienta (naprawa lub wymiana na nowe).
W momencie, gdy naprawa jest niemożliwa, Klient ma prawo do wymiany butów na nowe takie same, jeśli to możliwe lub inne w tej samej cenie. Jeśli wymiana jest niemożliwa w ostateczności klient może odstąpić od umowy, pod warunkiem, że niezgodność towaru jest istotna.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest okazanie, lub przesłanie dowodu zakupu.

5. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać pod adres: Sklep „Centrum Zdrowej Stopy” 04-281 Warszawa ul. Olszynki Grochowskiej 2 A
6. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.


7. Reklamacje można składać osobiście w punkcie sprzedaży:

Sklep „Centrum Zdrowej Stopy” 04-281 Warszawa ul. Olszynki Grochowskiej 2 A


8. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być realizowane w okresie dwóch lat od daty zakupu i nie później niż dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.


9. Sklep zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji ustosunkować się do roszczenia reklamacyjnego.


10. Klient ma prawo do składania reklamacji w zakresie funkcjonowania sklepu. Reklamacje te można składać telefonicznie, e-mailem na adres sklepu..
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.

VIII. WYMIANY

1. Gdy klient po odebraniu zamówienia stwierdzi, że rozmiar, jaki zamówił jest nieodpowiedni (za duży lub za mały) ma możliwość wymiany zakupionego modelu buta na większy bądź mniejszy pod warunkiem, że jego cena nie jest inna i że jest obecnie na stanie w magazynie. W przeciwnym wypadku może dokonać zwrotu na warunkach zawartych w punkcie zwroty.

2 Towar nie podlega wymianie jeśli:
- są na nim widoczne ślady użytkowania,
- został pozbawiony metek producenta,
- klient nie dołożył wszelkich starań aby zwracany towar wraz z opakowaniem producenta nie uległ zniszczeniu podczas transportu.

3. Koszty wymiany ponosi kupujący zgodnie z punktem III (koszty wysyłki).

4. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

IX. ZWROTY; ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Sklep www.butykomfortowe.pl  może odstąpić od umowy w momencie, gdy produkt z jakiegokolwiek powodu jest niedostępny. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany i zwrócimy Klientowi wszelkie płatności, które dokonał w celu realizacji tego zamówienia jak najszybciej jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

2. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: Sklep „Centrum Zdrowej Stopy” 04-281 Warszawa - ul. Olszynki Grochowskiej 2 A
3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru do Klienta.

4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres Sklep „Centrum Zdrowej Stopy” 04-281 Warszawa ul. Olszynki Grochowskiej 2 A

6. Klient powinien dołożyć wszelkich starań, aby zwracany towar wraz z opakowaniem producenta nie uległ zniszczeniu podczas transportu.

7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeks cywilny.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz
potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT (opcjonalnie).

3. Sklep ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie WWW.butykomfortowe.pl Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.